T�rkiye

Mahallenin Tarihi Yerleri

Mahallenin belli başlı tarihi yerleri arasında Konak vardır. Yapımı 1635 yılına dayanmaktadır.

Mahalle Camii şerifi de o yıllarda yapılmıştır. Camii çeşmesi eski bir çeşmedir. Suyu uzak yamaçlardan gelmekte Künk boru tazyiki kullanılarak yüksek alana çıkmaktadır.

Çeşmeler ;
Bağlar arasında Havuz çeşmesi,
Hacıahigil ’in evilerinin önündeki çeşme,
Minikaba gilin evlerinin yanındaki çeşme,
Bekirağagil ‘in heyelanda yıkılan evin yanındaki çeşme,
Salihgilin evlerinin yanındaki çeşme,
Camii çeşmesi,
eski çeşmeler olup yapıldıkları tarihler bilinmemektedir.
DSİ nin çokmar suyu çeşmeleri nin yapım tarihleri yenidir.