T�rkiye

Bahçe Mahallesi; Kemaliye (Eğin) tarihi kadar eski bir yerleşim merkezidir. Gelenek, görenek, örf ve adetleri de o kadar eskilere dayanır. Yerleşmiş bir kültür vardır. Sayabileceğimiz belli başlı adet örf ve gelenekler şunlardır.

1- DÜĞÜNLERİMİZ
1- Kız İsteme
2- Nişan
3- Nikah
5- Kına gecesi
6- Damat Hamamı
7- Damat Traşı
8- Alaycı Gitmesi
9- Düvürcü Gitmesi
10- Kız alama (Gelin alma)
11- Gelin İndirme
12- Hoca Nikahı
13- Damat’ı Saldıç’ın İçeri Etmesi
14- Göre Günü

Düğün adetlerinde bu sayılan kısımların hepsinin başlı başına özellikleri vardır. Aile büyükleri ve mahalle büyüklerinin her yerde görevleri vardır.
Düğünler Davul Klarnetle eğlenilerek yapılır. Halaylar çekilir, oyunlar oynanır, türküler söylenir.
Bahşişler vardır. Damada, kayınpedere, kaynanaya, kardeşe, bacıya, mahallelilere düşen bahşişler, baklava bağlamalar, göre gününde takıların takılması ve hediyeler önemlidir.
Düğün bir ailenin namusudur, şerefidir. Her aşamasında saygı, sevgi ön plandadır. Yeni akraba olan insanlar asla birbirlerini kırmaz incitmezler. Her şey usulüne adabına ve erkanına göre yapılır.

2- ODA SIRASI
Kış günlerinin akşamlarında her aile sırasıyla Selamlık denilen tek direk üstüne olan büyük odasını mahallelilerin erkeklerine açarlar. Kadınlar da ayrı toplanırlar. Diğer küçük odalarda toplanıp sohbet ederler. Güncel konular konuşulur. Mahallelilerin en büyüğü , cami hocası , öğretmen baş köşede otururlar. Yaş sırasına göre herkez sedirlerde oturur. Gençler ve çocuklar odanın en alt kısmındadırlar. Bir şey sorulmadıkça söze karışmazlar. İkramlar dut, ceviz içi, oricik, kış meyvesi ve çay dır. Varsa peksimet çayla ikram edilir. Yatsı namazından sonra insanlar dağılır evlerine giderler. Ertesi gün başka bir komşuda toplanılır.

3- YÜZÜK OYUNU
Yüzük oyunu gençlerin kış gecelerinde kendi aralarında oynadıkları çok güzel ekip oyunudur. Bir yüzük fincanlara saklanır beli hak verilir bu hak içinde karşı ekip yüzüğü bulmak zorundadır. Bulamaz ise ceza verilir. Hatta geçmişte çok büyük cezalar verildiği görülmüştür. Damadı Kaynanasına satma gibi. Dere de kesilmiş çok büyük kavak ağacını getirip yeni yapılan evin inşaattaki yerine koymak gibi.

4- PESTİL DÖKME
Bahçe Mahallesinin en büyük özelliği yetiştirdiği Dut bahçelerinden dut toplamak ve kışlık ihtiyaçlarını Dut ’tan yapılan yiyeceklerden temin etmektir. Dut kaynatılır. Şırası alınır. Şırasına nişasta veya un katarak temiz bezlere mayi şeklindeki sıvıyı yayarak güneşte içindeki suyun çekilmesini beklemektir. Bu esmer pestil veya beyaz pestil olarak sonradan bezden ayırarak kalıplar halinde almak şeklinde yapılır. Kışın ceviz içi ile yenir. Kuvvetli bir besin kaynağıdır. Mahallelilerden yakın komşular birbirlerine yardım ederek bu işi yaparlar. Bir nevi imece usulü vardır.

5- PEKMEZ YAPMA
Dut kaynatılır, şırası süzülerek alınır tabaklara koyularak damda güneşte bekletilir. İçindeki su buharlaşır ve bir kıvama gelir. Pekmezin olduğunu anlayan ev halkı, pekmezi süzer ve küplere doldurur. Kış aylarında taze peynir, kar, yoğurt ile karıştırılarak yenir. Tatlı, çok besleyici, enerji verici, kan yapıcı bir besin kaynağıdır.

6- ORİCİK DÖKMEK
Dut kaynatılıp şırası alınır ve pestil kıvamından daha kıvamlı mayi (Malez) kıvamında iken, ipe dizilmiş ceviz içleri yaklaşık bir metre uzunluğunda bu mayiye batırılır. Biraz toparlanınca tekrar batırılır.Ceviz içleri görünmeyecek derecede gerili iplere asılarak kurutulur. Kuvvetli bir besin kaynağıdır.

7- SÜT HAZLAMA
Bahçe mahallesinde her evde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar vardır. Her sabah makkuf denilen bölgede her evin hayvanları toplanır. Çoban alır yaylıma götürür. Akşam dönen hayvanların sütleri sağılır. Belli kaplarda komşulara ödünç verilir. Sıra takip eden bu işlemde her ev kışlık peynirini yapar. Her ev komşularına verdiği süt kadar sütü geri alarak peynirini, yağını, yoğurdunu, süzmesini, ayranını yapar. Bu bir çeşit yardımlaşma ve imece usulüdür.

8- ÇAŞIRA VE OTA GİTMEK
Bahçe mahallesinde insanların çaşırlıkları vardır. Zamanı gelince çaşır kırmaya gidilir. Otlar yolunur. Çaşırlar kırılır. Kurutulur çaşırlıklarda ve zamanı gelince de ot ve çaşırlar eve taşınır. Ot ve çaşırlar hayvanların kışlık yiyecekleridir. Çaşır acı bir bitkidir. Kış soğuklarında hayvanlara hem enerji verir üşütmez, besleyici değer taşır.

9- MAHALLE İMECESİ
Mahallenin su kanalları, çeşmelerinin bakımı, bağ ve bahçelerin büyük duvarları gibi büyük problemler mahallelinin İMECE si ile yapılır.

10- BAYRAMLAR
Bayramlarda Mahalleli toplanarak birbirlerine bayramlaşmaya giderler. Küskünler var ise bayram namazında barıştırılırlar. Hep beraber komşu mahallelere bayramlaşmaya gidilir. Yakın köylere de bayramlaşmaya gitmek, hal hatır etmek, nutulmayan en güzel adetlerdendir.

Hazırlayan ; Mustafa Nihat ÖZGENEL