T�rkiye

Erzincan Kemaliye Bahçe Mahallesi

Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği

Vizyonumuz
Bahçe Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği olarak; mahallemizi en güzel bir şekilde güzelleştirmek, kalkındırmak ve Kemaliye İlçesinin en güzel, temiz, bakımlı ve turistik güzelliğe kavuşturmak, yeşilini korumak, bağ ve bahçelerini bakımlı tutmak, sulanmasını sağlamaktır. Mahallemizin tarihi özelliklerini korumak bizden sonraki kuşaklarımıza bırakabilmektir. Mevcut evlerimizin bakımlarını yaptırmak, insanlarımıza rahat bir yaşam alanı temin edebilmektir.

Misyonumuz
Bahçe Mahallesini Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği; Mahallemiz için geliştireceği plan ve projeleri uygulamak için örgütlü bir çaba yürüterek amaçlarını gerçekleştirir. Her Mahallelimizle iyi ilişkiler kurar ve gerekli kaynakların sağlanmasını, projelerin uygulanmasını sağlar. Mahallelilerimizin bir araya gelerek birlikteliğimizi sağlar. Genç kuşaklarla yaşlılarımızın, büyüklerimizin tanışmalarını mahalle birlikteliğinin korunmasını sağlar. Gurbetçilik nedeniyle birbirinden uzak olan insanlarımızı çeşitli sosyal aktivitelerle bir araya getirerek moral değerlerimizi artırıcı faaliyetlerde bulunur. Bahçe Mahallesi ’nin örnek bir mahalle olması için her türlü plan ve projelerle gelişmesini güzelleşmesini sağlar. Dernek, Yönetim Kurulu değişiminde bu amaçlara ulaşmak için çaba sarf etmek zorundadır.

Hedefler
BAHÇEDER’in çalışmaları Bahçe Mahallesi’ne ve Kemaliye’ye yönelik olacak.
BAHÇEDER’in hedef kitlesi gurbette veya Bahçe Mahallesi’nde veya Kemaliye şehir merkezinde ikamet eden Bahçe Mahallesi kökenliler olacak.

BAHÇEDER, hedef kitlesiyle kesintisiz iletişim kuracak ve hedef kitlesinin, farklı etkinliklerle, kendi aralarında iletişimlerini sağlayacak.

BAHÇEDER, çalışmalarında Bahçe Mahallelilere karşı açık ve net olacak.

BAHÇEDER, Bahçe Mahallesiyle ilintili resmi kurumlarla, derneklerle, vakıflarla, Kemaliye’deki muhtarlıklarla, tüm Kemaliyelilerle iletişim içinde olacak.

BAHÇEDER, Bahçe Mahallesi’nin önceliklerini belirleyecek, planlayacak, projelendirecek ve finansal kaynak bulmaya çabalayacak.

BAHÇEDER, Bahçe Mahallesi’nin özgün yapısını korumaya çalışacak.

BAHÇEDER, Bahçe Mahallesi’nin yapısal olarak onarılmasına, yenilenmesine, doğa koşullarına uygun hale getirilmesine ve  modernize edilmesine çalışacak.

BAHÇEDER, Bahçe Mahallesinin tarihsel geçmişini, çalışma grupları oluşturarak araştıracak,  kayıt altına alacak ve hemşerileriyle paylaşacak.

BAHÇEDER, adına kayıtlı her türlü menkul veya gayri menkulleri

değerlendirme ve üretken hale getirme araştırma ve çalışmalarını yapacak.

BAHÇEDER, Bahçe Mahallesi kökenlilerle birlikte TAKIM ÇALIŞMASI içinde olacak.

BAHÇEDER Yönetim Kurulu çalışmalarına açıklık getirerek, Bahçe Mahallesi  kökenlilerden istekli olan Hemşerilerimizin  çalışmalara katılmalarını sağlayacak.

BAHÇEDER, çalışma grupları oluşturarak çalışmaları verimli hale getirecek ve hızlandıracak.

BAHÇEDER, gelecek her türlü soru ve eleştiriyi kesinlikle yanıtlayacak.

BAHÇEDER, özellikle Bahçe Mahalleli gençlere yönelik çalışmalar geliştirecek.

BAHÇEDER, Bahçe Mahallesi kökenlilere yönelik sosyal etkinlikler organize edecek  ve geliştirecek.

BAHÇEDER, BAHÇE MAHALLESİ’ni örnek ve özgün hale getirecek.

BAHÇEDER, “demografik geçmiş” çalışmaları yapacak.

BAHÇEDER, folklorik, etnografik araştırmalar ve organizasyonlar yapacak.

BAHÇEDER, BAHÇE MAHALLESİ’ni turizme hazırlayacak.

BAHÇEDER olanaklarını en üst düzeyde kullanarak VİZYONU’nu geliştirmeye ve gerçekleştirmeye çalışacaktır.

BAHÇEDER ; Tüzüğündeki amaçları da gerçekleştirmek için tüm gayretlerini seferber edecektir.

Dernek Tarihçesi
Bahçe mahallesi ve Enbiyabey Mahallesinin ileri gelenleri yaklaşık 1967 li yıllarda bir Dernek kurmuşlardır. Bu dernek birkaç sene devam etmiş ve yürütülememiştir. Kurucu üyeler arasında aşağıdaki isimler bulunmaktadır.

1- Osman GÜR
2- A.Vehdi BİNGÖL
3- Mehmet Hilmi GÜR
4- Hakkı YELOĞLU
5- Mehmet ÖZGENEL
6-Ziya ÇİZENEL
7- Zeki ÖZGENEL
8- Etem TABAK
9- Mahmut EREN
10- Nurettin ODABAŞI
11- Abdullah ÖZGÜVEN

1972 senesinde yine mahallemiz ileri gelenleri toplanmışlar ve yeni bir dernek kurmaya karar vermişlerdir. Kurulan dernek 12 Eylül hareketine kadar devam etmiştir. 12 Eylül hareketiyle tüm sivil toplum kuruluşları feshedilince dernek de otomatik olarak feshedilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla kurucu üyelerin adları aşağıda sıralanmıştır.

1- Mehmet ÖZGENEL
2- Ziya ÇİZENEL
3- Etem TABAK
4- Mahmut EREN
5- Zeki ÖZGENEL
6- Nurettin ODABAŞI
7- Abdullah ÖZGÜVEN
8- Mustafa ETİ
9- Hasan ÖZGENEL
10- H.Ahmet ÖZGENEL
11- İsmail ÇOBANOĞLU
12- Osman ÇELİKMEN

Daha sonra Mehmet ÖZGENEL tarafından yeniden dernek kurularak devam edilmek istenmişse de uzun soluklu olamamıştır.

Bu arada vakıf kurulması mahallemiz büyüklerince düşünülmüş ama bu fikir de hayata geçirilememiştir.  Uzun süre bu araziler mahalle büyükleri üzerine tapu edilmiş ve öyle muhafazası sağlanmıştır.

2004 Yılında dernek yeniden kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Derneğin altyapısını hazırlayan Kurucu Başkan Remzi KARAKULLUKCU ilk Genel Kurul a kadar başkanlık görevini başarıyla sürdürmüştür. Yapılan Genel Kurul’da,  Merhum Rıfat KARAKULLUKCU Yönetim Kurulu başkanlığına getirilmiştir. Çalışmalarına hız veren Başkan, ağabeyi Remzi KARAKULLUKCU ‘nun da yardım ve destekleriyle, Hotar mevkiindeki arazilerin tapularını mahalle büyüklerimiz ve mirasçıları ile görüşerek toparlamış, fırındaki hissemiz  de dahil olmak üzere büyük bir çaba ve çalışmayla derneğe mal etmiştir. Aniden aramızdan ayrılışı bizleri üzmüş, yerine M. Ziya EREN Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Kurucu üyelerin adları aşağıda sıralanmıştır.

1- Remzi KARAKULLUKCU
2- Dr.Mustafa Feridun ÇELİKMEN
3- İsmail Turhan ETİ
4- Ahmet ÖZGENEL (Şabangil)
5- M. Ziya EREN
6- Ahmet YILMAZ (Celal oğlu)
7- Bekir KARAKULLUKCU

Son olarak iki dönemdir de İsmail Turhan ETİ yönetiminde derneğimiz faaliyetlerine devam etmektedir.

Kuruluş Tarihi: 09.04.2004
Kütük Sıra No: 34-010-185  (İstanbul Dernekler İl Müdürlüğü)

Hazırlayan: Nihat ÖZGENEL