T�rkiye

Tag: düşünmek

Sistemli Düşünmek, Kemaliye ve Turizm

Sistemli düşünce; akıl, mantık, şuur bütünlüğü içinde olarak bilinçli düşünmektir. Sistemli düşünmekte bir amaç gaye ve hedefin olması önemlidir. Kişinin


Devamı