T�rkiye

BAHÇEDER’İN HEDEFLERİ

 BAHÇEDER’in çalışmaları Bahçe Mahallesi’ne ve Kemaliye’ye yönelik olacak.

 BAHÇEDER’in hedef kitlesi gurbette veya Bahçe Mahallesi’nde veya Kemaliye şehir merkezinde ikamet eden Bahçe Mahallesi kökenliler olacak.

 BAHÇEDER, hedef kitlesiyle kesintisiz iletişim kuracak ve hedef kitlesinin, farklı etkinliklerle, kendi aralarında iletişimlerini sağlayacak.

 BAHÇEDER, çalışmalarında Bahçe Mahallelilere karşı açık ve net olacak.

BAHÇEDER, Bahçe Mahallesiyle ilintili resmi kurumlarla, derneklerle, vakıflarla, Kemaliye’deki muhtarlıklarla, tüm Kemaliyelilerle iletişim içinde olacak.

 -BAHÇEDER, Bahçe Mahallesi’nin önceliklerini belirleyecek, planlayacak, projelendirecek ve finansal kaynak bulmaya çabalayacak.

 BAHÇEDER, Bahçe Mahallesi’nin özgün yapısını korumaya çalışacak.

 BAHÇEDER, Bahçe Mahallesi’nin yapısal olarak onarılmasına, yenilenmesine, doğa koşullarına uygun hale getirilmesine ve  modernize edilmesine çalışacak.

BAHÇEDER, Bahçe Mahallesinin tarihsel geçmişini, çalışma grupları oluşturarak araştıracak,  kayıt altına alacak ve hemşerileriyle paylaşacak.

 BAHÇEDER, adına kayıtlı her türlü menkul veya gayri menkulleri

 değerlendirme ve üretken hale getirme araştırma ve çalışmalarını yapacak.

 BAHÇEDER, Bahçe Mahallesi kökenlilerle birlikte TAKIM ÇALIŞMASI içinde olacak.

 BAHÇEDER Yönetim Kurulu çalışmalarına açıklık getirerek, Bahçe Mahallesi  kökenlilerden istekli olan Hemşerilerimizin  çalışmalara katılmalarını sağlayacak. 

 BAHÇEDER, çalışma grupları oluşturarak çalışmaları verimli hale getirecek ve hızlandıracak.

BAHÇEDER, gelecek her türlü soru ve eleştiriyi kesinlikle yanıtlayacak.

 BAHÇEDER, özellikle Bahçe Mahalleli gençlere yönelik çalışmalar geliştirecek.

 BAHÇEDER, Bahçe Mahallesi kökenlilere yönelik sosyal etkinlikler organize edecek  ve geliştirecek.

 BAHÇEDER, BAHÇE MAHALLESİ’ni örnek ve özgün hale getirecek.

 BAHÇEDER, “demografik geçmiş” çalışmaları yapacak.

 BAHÇEDER, folklorik, etnografik araştırmalar ve organizasyonlar yapacak.

 BAHÇEDER, BAHÇE MAHALLESİ’ni turizme hazırlayacak.

 BAHÇEDER olanaklarını en üst düzeyde kullanarak VİZYONU’nu geliştirmeye ve gerçekleştirmeye çalışacaktır.

BAHÇEDER ; Tüzüğündeki amaçları da gerçekleştirmek için tüm gayretlerini seferber edecektir.

 

Comments are closed.